Afdeling: Imkersvereniging Eemkwartier

AFDELING: Imkersvereniging Eemkwartier

Imkersvereniging Eemkwartier

 

Welkom bij de Imkersvereniging Eemkwartier!

De 110 leden, gastleden en donateurs van Imkersvereniging Eemkwartier (per 1 januari 2022) zijn afkomstig uit Amersfoort, Achterveld, Leusden, Hoogland, Hooglanderveen, Soest en Soesterberg. De vereniging wil de bijenteelt bevorderen en een positieve bijdrage leveren aan de instandhouding van het milieu door het verbreden van kennis, het verbeteren van de resultaten van het bijenhouden en het geven van voorlichting. De vereniging behartigt de imkersbelangen van al haar leden en is aangesloten bij de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, de NBV.

Tijdens het bijenseizoen verzorgt de vereniging een basiscursus bijenhouden. Elke maand in het rustige seizoen zijn er interessante lezingen. De vereniging bestaat sinds 2 juni 1921. Het jubileumboek 100 jaar imkeren in Eemland is nog te bestellen op www.100jaarimkeren.nl


Lid worden van Imkersvereniging Eemkwartier?
Vraag het aanmeld- en machtigingsformulier aan bij de secretaris via secretaris@eemkwartier.org. De contributie bedraagt 17,50 per kalenderjaar in 2022. Wie zich in het laatste kwartaal aanmeldt is gratis lid tot het eind van het jaar.
- Als lid worden gezien iedereen die is ingeschreven bij de vereniging als eerste subvereniging van de NBV en tevens lid is van de NBV. Het lid heeft stemrecht in de ledenvergadering en betaalt 17,50 euro aan contributie
- Als gastlid wordt gezien iedereen die is ingeschreven bij de vereniging maar een andere subvereniging als eerste heeft aangemerkt en tevens lid is van de NBV. Het gastlid heeft geen stemrecht in de ledenvergadering, maar betaalt wel contributie à 17,50 euro.
- Als donateur wordt gezien iedereen die is ingeschreven bij de vereniging, geen lid is van de NBV en een minimale bijdrage ter hoogte van de contributie betaalt. Een donateur heeft geen stemrecht in de ledenvergadering. Het bestuur beveelt de donateurs van harte aan om lid te worden van de NBV en daarmee volwaardig lid van het Eemkwartier te worden. Een lid profiteert daarmee optimaal van wat de NBV te bieden heeft.
Deze situatie vloeit voort uit het vaststellen van de statuten in 1999. Aldus vastgesteld op de ALV van 8 februari 2019.

Verkoop honing en bijenproducten
Vanaf eind maart tot 1 oktober worden elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur bijenproducten en honing verkocht in de bijenstal in Park Schothorst, Schothorsterlaan 21, naast het Groene Huis. Hier kan je ook terecht voor vragen over bijenhouden. In boerderij Het Gagelgat, Birkstraat 107 in Soest, is regelmatig honing van de bijenstal daar te koop. 

Ledenavonden
Elke eerste vrijdagavond van de maand om 20 uur in Dierenpark Amersoort in de periode oktober tot en met april, behalve december.

Bestuur
Het bestuur van de Imkersvereniging Eemkwartier bestaat uit de volgende leden :
Voorzitter - Gerard de Niet voorzitter@eemkwartier.org
Penningmeester - Robert Gräffner  penningmeester@eemkwartier.org
Secretaris - Piet van Dijk secretaris@eemkwartier.org
Algemeen lid / contact met sprekers: Marlies Otto
Algemeen lid / vertegenwoordigers imkers Schothorst - Ben Ossendrijver
Algemeen lid: Chris Uijland

Contact en media
eemkwartier@gmail.com (oude mailadres, is nog wel actief)
secretaris@eemkwartier.org
tel. 0615825471 secretaris
contactnummer voor bijenzwermen 06.1280.3818 (Jan Buijs)

 

 

 

Contactgegevens

Imkersvereniging Eemkwartier
secretariaat
Piet van Dijk
Turfstreek 95
3766 HT Soest
06.1582.5471
voor zwermen in de regio Amersfoort zie de pagina
''Zwerm gevonden?"
of bel meteen 0612803818 (Jan Buijs)
secretaris@eemkwartier.org
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.