Afdeling: Imkersvereniging Eemkwartier

AFDELING: Imkersvereniging Eemkwartier

Imkersvereniging Eemkwartier

alarmnummer bijenzwermen 06.1582.5471

 

NIEUWS april 2018

Kennismakingscursus over honingbijen
Imkeren is helemaal hip. Veel mensen hebben belangstelling voor de bijen en het imkeren. Ze willen daar meer over te weten komen zonder zich meteen praktisch met het bijenhouden bezig te gaan houden. Imkers krijgen dan ook regelmatig veel vragen over hun hobby en daar heeft onze vereniging een mooi antwoord op, namelijk een: kennismakingscursus.

Het doel van de cursus is dus niet om een volleerd imker te worden. Wij willen graag een antwoord geven op vragen van partners, kinderen, familieleden, buren en noem maar op. Vooral ook jonge mensen met belangstelling zijn van harte uitgenodigd. Marius Woensdregt , docent bijenhouden, is bereid gevonden om aan belangstellenden te vertellen over bijen en het bijenhouden. Na afloop geen diploma maar is de deelnemer wel veel informatie rijker Dus kent u mensen in uw omgeving die belangstelling hebben laat dan weten dat ze bij ons terecht kunnen.

De bijeenkomsten zijn op donderdagavond 17 en 31 mei 2018 van 20.00 uur tot 22.00 uur in Het Groene Huis in Amersfoort Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort . De kosten zijn voor deze twee avonden zijn € 15,00 Rekeningnummer: NL85 INGB 0000 014 980 t.n.v.. Imkervereniging Eemkwartier onder vermelding van naam en kennismakingscursus Aanmelden kan via Marja Lesger m.lesger64@gmail.com onder vermelding van naam en adres en telefoonnummer.

 

 

Imkersvereniging Eemkwartier

De leden van Imkersvereniging Eemkwartier zijn afkomstig uit Amersfoort, Achterveld, Leusden, Hoogland, Soest en Soesterberg. De vereniging wil de bijenteelt bevorderen en een positieve bijdrage leveren aan de instandhouding van het milieu door het verbreden van kennis, het verbeteren van de resultaten van het bijenhouden en het geven van voorlichting. De vereniging behartigt de imkersbelangen van al haar leden en is aangesloten bij de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, de NBV.

Tijdens het bijenseizoen verzorgt de vereniging een basiscursus bijenhouden, in de winter de korfvlechtcursus en timmermiddagen, waar imkers hun eigen kasten kunnen bouwen. De vereniging bestaat sinds 2 juni 1921, en viert in 2021 dus haar 100ste verjaardag. Er wordt gewerkt aan een jubileumboek. Wie heeft materiaal (foto's, krantenknipsels, archiefstukken)?

Lid worden van Imkersvereniging Eemkwartier? Vraag het aanmeld- en machtigingsformulier aan bij de secretaris via eemkwartier@gmail.com. De contributie bedraagt 17,50 per jaar.

Verkoop honing en bijenproducten
In de zomertijd (van april t/m eind oktober) worden elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur bijenproducten en honing verkocht in de bijenstal in Park Schothorst. Hier kan je ook terecht voor vragen over bijenhouden. 

Voor honing uit de streek kan je ook terecht bij George Hilwig, Walstro 96, Leusden. Telefoon 033-4941962 of per mail georgehilwig@hotmail.com

Vraagbaak
Heb je vragen over bijenhouden, bijengezondheid of wil je als imker even sparren met een collega-imker? Dan kan je (tijdens de zomertijd) elke dinsdag terecht op de Bijenstal op Landgoed Schothorst of een mailtje sturen naar Kees de Vries. Kees is gespecialiseerd in bijengezondheid en beantwoordt graag alle vragen van bijenhouders uit Amersfoort, Leusden, Soest en Soesterberg.

Bestuur
Het bestuur van de Imkersvereniging Eemkwartier bestaat uit de volgende leden (sinds 10 februari 2017):
Voorzitter - Tijn Smits
Penningmeester - Wichert van de Brink
Secretaris - Piet van Dijk
eemkwartier@gmail.com, tel. 0615825471

 

 

Contactgegevens

Imkersvereniging Eemkwartier
secretariaat
Piet van Dijk
Turfstreek 95
3766 HT Soest
06.1582.5471
voor zwermen zie de pagina
''Zwerm gevonden?"
voor hommels zie de pagina
"Hommels in uw tuin?"
ALLEEN ZWERMEN IN REGIO AMERSFOORT


eemkwartier@gmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.