Afdeling: Imkersvereniging Eemkwartier

AFDELING: Imkersvereniging Eemkwartier

Imkersvereniging Eemkwartier

 

Een bijenzwerm op kinderboerderij De Veenweide in Soest trekt de aandacht van een meisje in  Soest dat draag biologe wil worden.

 

Welkom bij de Imkersvereniging Eemkwartier!

De 108 leden, gastleden en donateurs plus 1 erelid van Imkersvereniging Eemkwartier (per 1 januari 2021) zijn afkomstig uit Amersfoort, Achterveld, Leusden, Hoogland, Soest en Soesterberg. De vereniging wil de bijenteelt bevorderen en een positieve bijdrage leveren aan de instandhouding van het milieu door het verbreden van kennis, het verbeteren van de resultaten van het bijenhouden en het geven van voorlichting. De vereniging behartigt de imkersbelangen van al haar leden en is aangesloten bij de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, de NBV.

Tijdens het bijenseizoen verzorgt de vereniging een basiscursus bijenhouden. Elke maand in het rustige seizoen zijn er interessante lezingen. De vereniging bestaat sinds 2 juni 1921, en viert in 2021 dus haar 100ste verjaardag.

Het jubileumboek 100 jaar imkeren in Eemland is inmiddels gereed en te bestellen op www.100jaarimkeren.nl

Lid worden van Imkersvereniging Eemkwartier? Vraag het aanmeld- en machtigingsformulier aan bij de secretaris via eemkwartier@gmail.com. De contributie bedraagt 17,50 per kalenderjaar in 2021.
- Als lid worden gezien iedereen die is ingeschreven bij de vereniging als eerste subvereniging van de NBV en tevens lid is van de NBV. Het lid heeft stemrecht in de ledenvergadering en betaalt 17,50 euro aan contributie
- Als gastlid wordt gezien iedereen die is ingeschreven bij de vereniging maar een andere subvereniging als eerste heeft aangemerkt en tevens lid is van de NBV. Het gastlid heeft geen stemrecht in de ledenvergadering, maar betaalt wel contributie à 17,50 euro.
- Als donateur wordt gezien iedereen die is ingeschreven bij de vereniging, geen lid is van de NBV en een minimale bijdrage ter hoogte van de contributie betaalt. Een donateur heeft geen stemrecht in de ledenvergadering. Het bestuur beveelt de donateurs van harte aan om lid te worden van de NBV en daarmee volwaardig lid van het Eemkwartier te worden. Een lid profiteert daarmee optimaal van wat de NBV te bieden heeft.
Deze situatie vloeit voort uit het vaststellen van de statuten in 1999. Aldus vastgesteld op de ALV van 8 februari 2019.

Verkoop honing en bijenproducten
In de zomertijd (vanaf eind maart tot oktober) worden elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur bijenproducten en honing verkocht in de bijenstal in Park Schothorst, Schothorsterlaan 21, naast het Groene Huis. Hier kan je ook terecht voor vragen over bijenhouden. In boerderij Het Gagelgat, Birkstraat 107 in Soest, is regelmatig honing van de bijenstal daar te koop. 

Ledenavonden
Elke eerste vrijdagavond van de maand om 20 uur in Dierenpark Amersoort. 

Bestuur
Het bestuur van de Imkersvereniging Eemkwartier bestaat uit de volgende leden (sinds 10 februari 2017):
Voorzitter - Tijn Smits
Penningmeester - Wichert van de Brink
Secretaris - Piet van Dijk
Algemeen lid / contact met sprekers - Marlies Otten
Algemeen lid / vertegenwoordigers imkers Schothorst - Ben Ossendrijver

Contact en media
eemkwartier@gmail.com
tel. 0615825471 secretaris
contactnummer voor bijenzwermen 06.1280.3818

 

 

 

Contactgegevens

Imkersvereniging Eemkwartier
secretariaat
Piet van Dijk
Turfstreek 95
3766 HT Soest
06.1582.5471
voor zwermen in de regio Amersfoort zie de pagina
''Zwerm gevonden?"
of bel meteen 0612803818
eemkwartier@gmail.com
Bekijk de website